Master classical guitar - Year 2017
New and improved models
Prices in Euro: 1200; 1500, 2000, 2500, 3000
Front (front board):
American spruce, cedar from Alaska and German spruce
Side (side boards):
Brazilian rosewood from Amazon (Dalbergia spruceana Bth.)
Bottom:
Brazilian rosewood from Amazon (Dalbergia spruceana Bth.)
Neck:
Mogno (Brazilian mahogany), constructed of 5 parts
Fingerboard:
Ebony (Ebony) and Muirapiranga (Brazilian black wood)
Graduate (length of free jet): 650 mm
Width of fingerboard at zero position:
52 mm (standard) and 53 mm
Distance between 1st and 6th string at zero position:
43 mm (standard)
For more information please
Contact or call tel. 028703889 in Sofia;
GSM: 0896100302
Майсторски класически китари - Година 2017
НОВИ  ПОДОБРЕНИ  МОДЕЛИ
Цени в Евро: 1200;  1500;  2000;  2500;  3000

Лице (предна дъска):
Американски смърч, Кедър от Аляска и Германски смърч
Царги (страничните дъски):
Бразилски палисандър от Амазонка (Dalbergia spruceana Bth.)
Дъно:
Бразилски палисандър от Амазонка (Dalbergia spruceana Bth.)
Шийка:
Mogno (бразилски махагон), конструирана от 5 части
Гриф:
Ebony (абанос) и Muirapiranga (бразилско черно дърво)
Мензура (дължина на свободната струна): 650 милиметра
Ширина на грифа при нулева позиция:
52 милиметра (стандартна)
и 53 милиметра
Разстояние между 1-ва и 6-та струна при нулева позиция:
43 милиметра (стандартно)
За повече информация пишете в
Контакт  или се обадете на тел. 028703889 в София;
GSM: 0896100302
TERZ GUITAR - Graduate (free jet length) 550 mm.
Set free from the strings (1) to (6)
Sol,  Re,  Si-flat,  F,  C,  G
Price: Euro 1600
Т Е Р Ц К И Т А Р А - Мензура 550 мм.
Настройка на свободните струни от (1) до (6)
Сол, Ре, Си-бемол, Фа, До, Сол
Цена: 1600 Евро
CLASSIC GUITAR - Menzura 650 mm.
Нормална китара - Мензура 650 мм.TERZ GUITAR - Menzura 550 mm.
Терцкитара     - Мензура 550 мм.