Никола с приятели
пред читалището
На 29 октомври 2016 г. в събота от 15,00 ч. се проведе
Честване на Деня на Будителите в Читалище "Наука" - с. Зая

и представяне на книгата за "Фамилиите на село Зая"
Книгата е дело на трима:Иван Михайлов, Петко Симеонов и Димитър Богданов
Ученици и приятели на Никола Минев изпълниха
музикална програма с китари конструирани от него

Вокална група "Ганчовски снахи" завърши тържеството

Вокална група
"Ганчовски снахи"
Снимки на участниците в празника на 29 октомври 2016
Свирят с китари на Никола Минев
(Мирослава е с друга китара)

Калина - Русе

Мирослава - Русе

Ерик - Русе

Димо - Русе

Николай - София

                                                              ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
                В менюто в лявата страна подредбата е по началните имена започващи със съответната буква
     С настоящата книга се постарахме да отразим фамилното наследство на жителите на село Зая, като за отправна точка вземахме средата на петдесетте години на ХХ век. Независимо от това, че след този период много от тях напускат селото и се преселват в други селища на страната, къде за да търсят щастието си, къде принудени от миграционните процеси.
      Захванахме се да отразим малкото останало от миналото на нашия роден край,незагаснало през дългия низ на изминалите години.
      Какво е съдържанието на книгата? И как е създадена?
      В нея е отразено фамилното наследство на всеки род. По азбучен ред, са изброени главите на фамилиите и техните съпруги, както годините на раждане и смърт и са посочени техните наследници, колко хора от фамилията са допринесли за благоустрояването на селото и активно участвали в обществения живот. Книгата е дело на трима пенсионери в преклонна възраст: Иван Михайлов на 84 г., Петко Симеонов на 85 г. и Димитър Богданов на 79 г. Използван е и регистъра на Кметство Ганчовец и гробищния парк на селото.      Най-много сведения за фамилиите от селото разказаха Иван Михайлов и Петко Симеонов. Благодарни сме и на нашите съселяни, които се отнесоха сериозно към нашите питания и искания:
      Стефан Петров Стоянов, Стефан Цветанов Станев, Емилия Ботева Михайлова, Сенка Георгиева Цонева, Неда Косева Петкова, Иван Димитров Димитров, сем. Павлинка и Иван Стоянови и Станислав Митков Пенев.
     Най-активно със свои материали се включи Никола Атанасов Минев от гр. София и затова сме поместили неговата биография. Имаше и такива съселяни, които се отнесоха несериозно към нашите питания, а някои дори се помъчиха да саботират нашето начинание. В книгата са поместени в отделни раздели:      "Спомени за големия род" от Петко Симеонов, "Спомени за фамилията" от Иван Михайлов, " Родословни корени" от Димитър Богданов.
      В отделен раздел сме поместили новите заселници в селото.
      Снимките на главите на фамилиите са вземани от направеното табло на хората, влезли в новообразуваното ТКЗС "Гера", с. Зая през 1950 год. Другите снимки са от семейните албуми на фамилиите. Нали сме изостанали в техническо отношение с новите технологии и си нямаме компютри, голяма трудност срещнахме с въпроса кой да набере събраният материал. Случайна среща с две познати дами от гр. Дряново ни помогна много - Татяна Минчева и Богомила Великова, които с охота се наеха да направят това и то безплатно, за което сърдечно им благодарим.
      Редакцията на книгата направи кмета на Кметство Ганчовец - Тодор Мариновв. Панорамната снимка на с. Зая, служеща за корица на книжката, е дело на Мартин Марков, син на Петър Ганев Марков от с. Зая.
       Средствата за изданието на книжката бяха осигурени от кмета на Община Дряново, инж. Мирослав Семов.
      Интересно е да се знае, че в селото е имало 70 фамилии, а в момента за постоянно живеят наследниците на 20 фамилии. А новозаселилите се в селото са около 25 фамилии: англичани, французи, руснаци, белгийци, италианци и заможни граждани от Велико Търново, Дряново, София, Русе и Горна Оряховица.
      По принцип имената на фамилиите не са променяни с години, само в случаите, когато те са свързани с професията на хората, която упражняват. Такъв е случая с Никола Косев Стоянов. Роден 1854 год., участник в освободителната Руско-Турска война (1877-1878 год.) като опълченец, бил е на 23 год. След освобождението живее в с. Зая и работи като тепавичар и бояджия. Фамилията Стоянов се преименува на Бояджиеви.
      Иван Генев Пенев - тепавичар от с. Зая. Тепавичарите от селото са си разпределяли райони за събиране на платове от селата от района. Иван Генев Пенев е имал район с. Церова Кория и от там прякора Церовски, което название получава и фамилията.
      Интересен за нашите съселяни ще бъде да прочетат за житейският път на Никола Атанасов Минев, роден 1944 год. в с. Зая. Как едно бедно момче-тракторист с труд и постоянство се издига и става един от добрите класически китаристи и лютиери и то не само в България, но и в света.
      Интересна е фамилията на Иван Колев Петков - нашият учител. В продължение на 36 год. е учител и директор на заевското начално училище "Отец Паисий". През този период той е учител не само на децата, но с право той е такъв и на младежите, защото под негово ръководство те активно участват в живота на читалището. По времето, когато той е бил учител в училището, получават първите си знания-14 бъдещи инженери, 20 учители, 8 икономисти, 18 средни техници, двама лекари, 4 фелдшери, 12 военни и 40 души със средно реално образование. Съставителите на книжката сме се старали да бъдем безпристрастни към всички фамилии. Ако все пак сме отделили по-голямо внимание на някоя, то е защото сме знаели повече за нея. Ако ли пък сме пропуснали нещо, то е неволно. Възможно е да има грешки. Ето защо молим читателите предварително да ни простят пропуските. Надяваме се, че след време, ползвайки тази книга, други заевчани ще допълнят и разширят фамилното наследство на селото.
  От съставителите