CLASSIC  GUITAR  SCORES      НОТИ  ЗА  КЛАСИЧЕСКА КИТАРА
З  А    Н  А  Ч  И  Н  А  Е  Щ  И     и    П  О - Н  А  П  Р  Е  Д  Н  А  Л  И
B E G I N N E R S   >   A D V A N C E D
За начинаещите български китаристи в тази страница се публикуват материали за класическа китара.


  
Отворете от менюто вляво:

OPEN:
Partiturs   Ноти

Страницата е готова за ползване, добавят се периодически и нови партитури,
а тези които не са търсени, се заменят с други.

Какво бихте желали да се публикува ? Пишете...
Благодарим за Вашата помощ !
INTERNATIONAL   CLASSIC  GUITAR  COMPETITION - Sofia      
Международен  конкурс  класическа  китара - София