David  Russell ,  classical  guitar

Liona  Maria  Boyd ,  classical  guitar

Ana Vidovic ,  classical  guitar

Nicola Hall , classical  guitar

Musical instruments / Музикални инструменти - Nikola Minev
Китари  'Nikola Minev'
International  festival  of  the  classic  guitar  -  K y u s t e n d i l
Международен  фестивал  на  класическата  китара  -  Кюстендил
Музикални  инструменти  -  Христо  Георгиев
Меня зовут Никита Болдырев
The Manuel Barrueco Homepage
КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКА КИТАРА