22 март 2020 г.
ОСМИ КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКА КИТАРА
на Никола Минев
След няколкогодишно прекъсване конкурса се подновява
Ще се проведе по време на Дни на класическата китара - Варна, 2020 г.
които ще се състоят на 20, 21 и 22 март 2020 г.
Конкурса ще бъде в един тур през третият ден в неделя на 22 март 2020 г.

За записване и контакти E-mail: Севдалин Стефанов Телефон: 0878338189
                            Bach - Prelude from SUITE BWV 997                              Бах - Прелюд от Сюита BWV 997
JK Merz - Fantasy on topics from IL TROVATORE  Й. К. Мерц - Фантазия по теми от Трубадур
                              Nikolay Peev - The hair of Venus                   Николай Пеев - Косите на Венера

А У Д И О     Николай Пеев - Косите на Венера
Solo concert of  Nikola MInev
in Belem - Brazil  /  May 26, 1993

This is from his last concert and only one video recording
Nikola Minev plays his concerts with
the guitars his own production


Концерт на Никола Минев
в Белем - Бразилия  /  26 май 1993 г.

Това е от последният му концерт и единствен видеозапис
Никола Минев свири на концертите си
винаги с китари собствена изработка
Контакт: Домашен телефон: 028703889 и GSM: 0896100302  /  E-mail: Nikola
КИТАРИ - ГОДИНА 2017
Телефони:
028703889 GSM: 0896100302
Бразилски Палисандър от Амазонка НОВИ  ПОДОБРЕНИ  МОДЕЛИ
Цени в Евро - 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000
Майсторска цигулка  9000 лв.
Телефони: 8703889 GSM: 0896100302